Referencias

 

Aquí, pretenem organitzar, arxivar i posar a disposició una sèrie de referències relacionades amb els nostres dubtes, propostes, recerques, idees i metodologies de treball. També, és un espai obert i col·laboratiu, pots enviar-nos els teus suggeriments, publicacions, webs, material audiovisual, etc.