Territori

Nosaltres

A Territoris Oblidats treballem sobre la interrelació entre els espais urbans i les pràctiques socials vinculades. La nostra reflexió parteix dels espais en desús i / o en situació d’oblit de la ciutat per recuperar els seus significats i les interaccions que els construeixen des de la identitat social-urbana i la memòria col·lectiva.

Amb la intenció de contribuir a la construcció de la ciutat, física com a simbòlica, des de perspectives inclusives, en Territoris Oblidats realitzem projectes relacionats amb la sostenibilitat social, la diversitat i la perspectiva de gènere. D’aquesta manera dissenyem i articulem activitats i serveis que fomentin la interacció generacional i cultural en connexió amb la construcció de l’espai públic en entorn urbà.

Des d’una metodologia basada en el procés utilitzem eines que es basen en la participació i intervenció comunitària, l’art públic i urbà, la memòria col·lectiva i els territoris urbans fomentant el diàleg entre comunitats i l’accés a la informació com un bé comú.

Paraules claus:

Interacció de les persones amb l´entorn

Matèries de treball: memòria, sabers, cura, gènere i territori

(Re)pensar els espais urbans i quotidians, i la seva simbologia a la ciutat

Som: 

Roberta de Carvalho |Mariela Iglesias|Marta Mariño|

 

Antecedents

Durant la fase d’idealització del projecte Art_TO (Art per a Territoris Oblidats), l’any de 2010, es buscava un territori en desús i/o degradat per impulsar un projecte de recuperació ambiental des de la participació ciutadana i la intervenció artística. En començar el procés de recerca, ens vam adonar que:

I – No existeix informació disponible sobre l’ordenament del paisatge i les necessitats d’intervenció en territoris desqualificats.

II- Partint que el projecte Art_TO solament podrà intervenir en un territori, tota la informació reunida sobre àrees desqualificades, constitueix un conjunt d’informació valuosa sobre la situació de l’espai abandonat que serviria per conèixer i documentar la història i usos que en ell han esdevingut.

Així que, a la fi de 2010, de la Plataforma Territoris Oblidats va sorgir la idea de documentar aquesta cerca en un projecte paral·lel i, d’alguna manera, autònom.

L’estructura inicial de la plataforma es va fonamentar en la sistematització, organització, arxiu i presentació de les dades relatives als diferents paisatges identificats com a territoris en situació d’abandonament i desqualificació.

A més, es va pensar que seria interessant col·locar a la disposició de les persones un arxiu obert i participatiu, on es pot enviar informació sobre els territoris oblidats que identifiquin en el seu entorn, rural i/o urbà.

I finalment, amb l’objectiu de transformar aquest debat no només en un exercici d’especulació teòrica i de denúncia, sinó també en un mecanisme de desenvolupament operatiu, la plataforma des de la seva creació genera un conjunt d’accions (tallers, exposicions, jornades de reflexió, etc), que permet pensar propostes de re-qualificació possible sobre les àrees identificades i generar un debat entorn al dret a la ciutat, tant físic com a simbòlic.

Aquestes pràctiques ens permeten que el procés cobreixi contextos socials i territorials més diversos, fomentant el dialogo entre comunitats i l’accés a la informació com un ben comú.

FAQ

Què és un Territori Oblidat?

Un Territori Oblidat és qualsevol àrea en desús i desqualificada paisatgísticament i patrimonialment. Pot estar en un context totalment urbà (com un solar abandonat) o peri-urbà (com una zona industrial abandonada). Pot estar completament buit, tenir algunes construccions en ruïnes o ocupat per la comunitat.

Per a un llistat dels diversos tipus de definicions consulta el Glossari Territoris Oblidats.

Com puc identificar un Territori Oblidat?

La millor font d’informació són les persones que viuen i treballen l’entorn de cada territori.

El fet que estigui “Oblidat” suposa que el territori en qüestió es trobi en una situació d’abandonament i/o desqualificació durant un temps significatiu, i no hi hagi perspectives clares de canvi.

L’oblit d’un territori té a veure també amb el seu context i simbologia, o sigui, amb l’impacte que aporta per a l’entorn físic, urbanístic, econòmic i social. Territoris Oblidats són àrees que representen una “ferida”, una fractura en el paisatge.

Quina informació he de tenir per publicar un Territori Oblidat?

A més de la localització geogràfica és important tenir informació de suport que et permeti compondre una bona descripció del territori identificat.

Si possible, reunir registres i informació sobre la situació i estat present de l’àrea, així com sobre l’historial del lloc – context urbanístic, dades històriques, utilitzacions del territori en el passat, motius per a la situació actual.

És útil tenir també identificades les autoritats competents i entitats associatives del territori referenciat així com els seus contactes – per exemple, webs dels ajuntaments, associacions de veïns, etc.

Quines propostes de reconversió d’un Territori Oblidat puc enviar?

El projecte Territoris Oblidats no pretén ser una plataforma de denúncia sinó un espai de discussió i plantejament d’alternatives i solucions.

Així que, a més de llistar Territoris Oblidats que identifiquis, et demanem que proposis possibles estratègies d’intervenció per canviar la seva situació

Ho pots fer amb un text explicatiu, un dibuix, un fotomuntatge, un plànol, un vídeo, etc. Tots els suports són vàlids mentre expliquis la teva idea i es quedi clar la transformació possible de l’àrea d’intervenció.

Per què existeixen Territoris Oblidats?

Els Territoris Oblidats sorgeixen com a conseqüència directa dels canvis de la societat pos-industrial i de l’explosió de la bombolla immobiliària.

Els nous paradigmes de producció i distribució de productes i el passatge a la societat de comunicació i coneixement, van portar al trasllat a altres països i al tancament de molts polígons industrials, deixant a l’abandó enormes àrees de les perifèries urbanes.

D’altra banda l’especulació immobiliària va explotar de manera insostenible la construcció i el patrimoni existent. Tot això està associat a l’absència d’eines (locals, regionals i nacionals) efectives de gestió i planejament territorial, així com a la falta de responsabilitat ambiental i patrimonial col·lectiva.

Com puc participar en la web Territoris Oblidats?

Dóna un cop d’ull a les diferents formes de Col·laboració possibles.

_______________________________

Web Territoris Oblidats rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura (ICUB)

Llimes_reduides-02_CMYK-2